Jestem niezależny – mogę więcej

Ogłaszamy nabór do projektu „Jestem niezależny – mogę więcej” na lata 2024-2025. Celem projektu jest nabycie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, zwiększenie sprawności ruchowej przez osoby niepełnosprawne zamieszkałych na terenie powiatów parczewskiego, lubartowskiego oraz łęczyńskiego. Planowany okres trwania projektu od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu […]

Harmonogram realizacji zajęć grupowych w ramach projektu „Jestem samodzielny – szansa na niezależne życie”

Trening grupowy prowadzony będzie zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia indywidualne odbywały się będą w Placówce rehabilitacji w Tyśmienicy w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Hipoterapia prowadzona będzie w stajniach w Babiance oraz w Lisowie. Trening usprawniający w wodzie realizowany będzie na pływalni   KSR „Jelonek” w Parczewie. Projekt „Jestem samodzielny -szansa na niezależne […]

Smacznie, zdrowo, na sportowo

Nabór do nowego projektu. Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Parczew. Rozpoczynamy rekrutację na grupowe zajęcia pedagogiczno-terapeutyczne i profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Parczew. Zajęcia będą odbywały się w Publicznej Szkole Podstawowej w Tyśmienicy. Grupa docelowa to osoby w wieku od 3 do 26 roku życia. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie edukacyjno-informacyjne Bliskość emocjonalna oraz budowanie więzi rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym

Wykład na temat emocjonalności dzieci niepełnosprawnych poprowadzi Elżbieta Kosiec – psycholog PPP-P w Parczewie. Pozostała część wydarzenia będzie prowadzona w formie zajęć warsztatowych z rodzicami. Spotkanie odbędzie 22 listopada 2023 roku o godzinie 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 5 w Parczewie. Celem spotkań będzie integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz możliwość zwiększania swoich kompetencji […]

Świat cyfrowy i jego wpływ na uzależnienia od smartfonów, picia oraz utraty sensu życia

Fundacja Victor oraz Gmina Parczew zapraszają na spotkanie: „Świat cyfrowy i jego wpływ na uzależnienia od smartfonów, picia oraz utraty sensu życia” Spotkanie odbędzie się 27 października 2023 roku od godzinie 10:30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika przy ul. Mickiewicza 5 w Parczewie. Wydarzenie poprowadzi Daniel Dziewit -Terapeuta uzależnień, Psycholog kliniczny. Serdecznie zapraszamy!

Jak stymulować mowę dziecka?

Praktyczne wskazówki i ćwiczenia dla rodziców. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie przy ulicy Mickiewicza 5. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Kozioł – logopeda,  pedagog, oligofrenopedagog. Cele spotkania: zapoznanie rodziców z ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy; przedstawienie rodzicom różnych sposobów aktywności, które w naturalny sposób […]