Spotkanie edukacyjno-informacyjne Bliskość emocjonalna oraz budowanie więzi rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym

Wykład na temat emocjonalności dzieci niepełnosprawnych poprowadzi Elżbieta Kosiec – psycholog PPP-P w Parczewie. Pozostała część wydarzenia będzie prowadzona w formie zajęć warsztatowych z rodzicami.

Spotkanie odbędzie 22 listopada 2023 roku o godzinie 16:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 5 w Parczewie.

Celem spotkań będzie integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz możliwość zwiększania swoich kompetencji rodzicielskich, dzielenie się osobistymi doświadczeniami i wiedzą na temat emocji własnych i tych odbieranych od dzieci (członków rodziny), a także granic i wymagań stawianych niepełnosprawnym dzieciom.

Udział w spotkaniu pozwoli na zdobycie informacji na temat komunikacji przyczyniającej się do budowania zdrowych relacji, budowania świadomego dialogu, formułowania komunikatów typu „ja”, nieoceniania i akceptowania emocji,
a także poszerzenie umiejętności związanych z kreatywną zabawą z dzieckiem.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Zobacz politykę prywatności & cookies